Welkom bij Infrafocus

Under construction: aan de achterkant wordt nog hard gewerkt aan de website, nog even geduld...

1. Wegen en kunstwerken

Bij wegen en kunstwerken is het al jaren een wens om zonder verkeershinder data te verzamelen. Infrafocus brengt o.a. schadebeelden, vlakheid, asfalt- en fundatiedikte en aanwezigheid van stootplaten in beeld. Door zowel onder- als bovengronds kwalitatief hoogwaardige en dynamische informatie te verzamelen kunnen bij de voorbereiding en/of uitvoering maar ook bij oplevering onderbouwde keuzes worden gemaakt en risico’s worden ingeperkt. De conditie van verhardingsareaal snel en compleet in beeld brengen was nog nooit zo eenvoudig.

2. Bodem en ondergrond

Iedere ontwikkeling heeft invloed op zijn omgeving en de ondergrond. In die ondergrond spelen zich processen af in een ander ritme. De aanwezigheid van ondergrondse objecten zoals damwanden, ankers, kabels en leidingen, dempingen, boomwortels, holle ruimten en fysieke bodemverontreinigingen maakt gericht onderzoek zinvol en noodzakelijk. Infrafocus kan kwalitatief hoogwaardige informatie verzamelen en daardoor onzekerheden minimaliseren en risico’s kwantificeren. De gebruikte technieken kunnen non-destructief en vlakdekkend worden ingezet. Infrafocus scant op de aanwezigheid van risico’s, en is in staat een compleet 3D-beeld te scheppen van de (water)bodem en daarin aanwezige objecten.

3. Combinatie van technieken

Met een unieke combinatie van sensoren en technieken zorgt Infrafocus ervoor dat u snel en volledig op de hoogte bent van de toestand van uw terrein, kunstwerk en/of weg. Infrafocus biedt een totaaloplossing voor het digitaal, vlot en veilig vastleggen van diverse aspecten van terreinen, wegen en kunstwerken. Uiteraard kan Infrafocus de gegevens aanleveren voor uw assetmanagement- of bodeminformatiesysteem.

Kom in contact

Landjuweel 14 - 3905 PG Veenendaal

Mobiel: +31 - 653125063
Stuur e-mail