Infrafocus is gestart in februari 2017 vanuit de centraal gelegen vestiging in Veenendaal.

Door middel van een combinatie van technieken worden gegevens verzameld. Deze gegevens worden verwerkt en geinterpreteerd tot de gewenste informatie. Onderzoek wordt toegepast op wegen, kunstwerken, bodem en ondergrond.

Bedrijfsleider Martin Pieters heeft veel kennis en ervaring met de brede inzet van innovatieve technieken en de advisering van opdrachtgevers. Sinds eind jaren ’90 is grondradar één van die technieken die nu gecombineerd wordt met laser en video (hoge resolutie+360). De inzet van deze combinatie van technieken is uniek in Nederland.

‘See beyond 360’
Het inwinnen van alle genoemde data gebeurt op een niet destructieve wijze in één werkgang. Dit kan met een snelheid waarmee het normale verkeer niet wordt gehinderd, zonder aanvullende verkeersmaatregelen.

Risico gestuurd beheer en onderhoud wordt hierdoor een stuk eenvoudiger, efficiënter én veiliger! Daarnaast is de verkregen data zo uitgebreid en gedetailleerd dat dit een zeer compleet beeld geeft van de staat van onderhoud van uw areaal: See beyond 360.

In de bodem en ondergrond kunnen ten behoeve van onderzoek of risico’s diverse aspecten worden onderzocht zoals laagovergangen, kabels en leidingen, dempingen, boomwortels, obstakels en holle ruimten.

Kom in contact
Landjuweel 14 - 3905 PG Veenendaal Telefoon: +31 - (0)546 67 89 86
Stuur e-mail