Inrijden beelden t.b.v. globale visuele inspectie wegdekverhardingen

Opdrachtgever: Provincie Zeeland, Overijssel en Flevoland

Provincie: Zeeland, Overijssel, Flevoland

Jaar van uitvoering 2017

Beschrijving van het project
In opdracht van drie provincies; Zeeland, Overijssel en Flevoland heeft Infrafocus alle provinciale wegen ingereden met 360° en hoge resolutie camerabeelden. Op basis van deze beelden worden inventarisaties uitgevoerd van schadebeelden aan het wegdek zoals scheurvorming en rafeling. Maar ook de actuele doorrijhoogte, bebording of andere visuele aspecten kunnen met de beelden worden vastgelegd.

Bijzonderheden
De metingen worden uitgevoerd met een volledig ingericht state-of-art meetvoertuig waarbij de operator gedurende het project duidelijk via de gebruikte software de beelden en de uitvoering kan bewaken. In het meetvoertuig is een DGPS-systeem met IMU gemonteerd die met zeer hoge frequentie en nauwkeurigheid positie gegevens koppelt aan de 360° en hoge resolutie beelden. De beoordeling van de beelden kan offline plaatsvinden, waardoor de kwaliteit sterk toeneemt en de inspecteurs niet meer op de weg hoeven te lopen wat gunstig is qua veiligheid. Tevens kunnen op basis van de koppeling met een positie zeer nauwkeurig alle zichtbare aspecten worden gekoppeld aan een geografische positie.

Project in cijfers
In totaal zijn er circa 1700 km wegverhardingen in het verkeer gescand.

 

Kom in contact
Landjuweel 14 - 3905 PG Veenendaal Telefoon: +31 - (0)546 67 89 86
Stuur e-mail