Onderzoek primaire waterkering Waterschap Noorderzijlvest

Opdrachtgever: Waterschap Noorderzijlvest

Provincie: Groningen

Jaar van uitvoering : 2017

Beschrijving van  het project
In de schematiseringshandleiding asfaltbekleding (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 1 december 2016) staat omschreven hoe de stijfheid en de rek van de dijkbekleding berekend dient te worden. De stijfheid van de constructie is een maat voor de weerstand van de constructie tegen golfslag. Om de stijfheid te bepalen worden twee meettechnieken gebruikt, namelijk valgewicht-deflectiemeting (VGD) en grondradarmetingen (GPR). Infrafocus kan in dit kader de grondradarmetingen verzorgen en desgewenst de andere aspecten coördineren.

Bijzonderheden
Tijdens de radarmetingen kunnen desgewenst hoge resolutie beelden van de dijkbekleding worden gemaakt. Groot voordeel is dat op basis van de videobeelden van de dijk het mogelijk is om vast te stellen of afwijkingen in de onderzoeksdata (VGD en GPR) leiden tot zichtbare schade en vice versa.

Project in cijfers
Totaal wordt circa 45 km primaire waterkering met grondradar onderzocht.

Bronvermelding afbeelding: www.beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Kom in contact
Landjuweel 14 - 3905 PG Veenendaal Telefoon: +31 - (0)546 67 89 86
Stuur e-mail