Vastlegging schadebeelden/nulsituaties door middel van digitale 360° + hoge resolutiebeelden inspectiebeelden.

Opdrachtgever: Wegbeheerders/aannemers

Provincie: Nederland

Jaar van uitvoering : 2017

Beschrijving van het project
Bij grootschalige wegreconstructies en/of wegwerkzaamheden worden vaak omleidingsroutes ingesteld en wordt het bouwverkeer zoveel mogelijk gebundeld afgehandeld. Dit kan effecten hebben voor de betreffende wegconstructie en de bermen van deze (omleidings)routes. Bij grootschalige reconstructies is het tevens belangrijk dat alle betrokkenen om over de actuele situatie beschikken. De omleidingsroutes gaan vaak over wegen met verschillende eigenaren waarbij discussie kan ontstaan over schades ontstaan op de omleidingsroutes. Aanbevolen wordt om de vastlegging, voor aanvang van de werkzaamheden, te laten doen door opname van de 360° + hoge resolutie inspectiebeelden.

Bijzonderheden
De opgenomen 360° + hoge resolutie inspectiebeelden kunnen worden aangeleverd op een extern disk maar ook via een webportal (cloud). In de viewer kunnen de inspectiebeelden door alle betrokkenen worden geraadpleegd. Hierdoor kan bij de voorbereiding op eenvoudige wijze iedereen worden geïnformeerd en kunnen de beelden ad-hoc nog worden geraadpleegd in overleg situaties. In de beelden kan aanvullende informatie worden “ingetekend”. De ingetekende informatie kan vervolgens als geo-gerefereerde tekening worden geëxporteerd naar Autocad, ArcGIS of ander pakket.

Project in cijfers
In het kader van het voorkomen van schade door intensief gebruik bouwverkeer zijn meer dan 300 km 360°+ hoge resolutie inspectiebeelden opgenomen. Daarnaast is meer dan 100 km weg geïnspecteerd in het kader van de voorbereiding van grootschalige infra-projecten.

Kom in contact
Landjuweel 14 - 3905 PG Veenendaal Telefoon: +31 - (0)546 67 89 86
Stuur e-mail