Voorwaarden

Op alle dienstverlening van Infrafocus B.V. zijn de algemene voorwaarden en de DNR 2011 (eerste herziening die op 3 juli 2013 is gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Amsterdam onder nummer 56/2013) van toepassing.

Algemene voorwaarden Infrafocus B.V.

DNR 2011

Kom in contact
Landjuweel 14 - 3905 PG Veenendaal Telefoon: +31 - (0)546 67 89 86
Stuur e-mail